UNRULY KINSHIPS
Tour in Ukrainian
30 March, 6 p.m.

 

Temporary Gallery вперше пропонує екскурсію виставкою Unruly Kinships (Неконтрольовані Спорідненості) українською мовою. На виставці представлені роботи міжнародних митців, які досліджують тему близьких міжособистісних стосунків за межами нуклеарної сім’ї, представляючи різні точки зору на спорідненість: як батьків і дітей, друзів і членів спільноти, закоханих і партнерів, які знаходять вираження відповідно в різноманітних мистецьких формах, від перформансів до скульптур і цифрових малюнків.
Екскурсія відбудеться 30 березня о 18 годині

For the first time, Temporary Gallery offers a tour of the Unruly Kinships exhibition in Ukrainian. The exhibition features works by international artists that explore the theme of close interpersonal relationships beyond the nuclear family, presenting different perspectives on kinship: as parents and children, friends and community members, lovers and partners, which find expression respectively in a variety of art forms, from performances to sculptures and digital drawings.
The tour will take place on March 30 at 6 p.m.